MHF-Ungdom Skåne

Till MHF-Ungdom Skåne, klicka på länk till höger under länkar.

Till Klubbarna
Skånes distrikt Distriktsstyrelsen
Revisorerna
Valberedningen
Hedersledamoten
Härmed kallas till distriktsårsmöte
på Storängsgården i Klippan
fredagen den 18 mars klockan 19.00

Vid årsmötet bjuds alla deltagare på en enkel förtäring kl. 19

Årsmötet kommer att behandla stadgeenliga ärenden.
Motioner skall vara UDS tillhanda senast den 4 mars.
Klubbarna äger rätt att representera sig med följande antal ombud:
Klippan 4 (184 medl.) Hässleholm 4 (100 medl.) Simrishamn 2 (43 medl.) Ängelholm 4 (149 medl.) Kristianstad 4 (130 medl.) Osby 4 (117 medl.)
OBS! Bygger på 2015 års medlemsantal för cykelmästaren.
Bifogad anmälningsblankett skall vara distriktskontoret tillhanda SENAST den 4 mars. Det går utmärkt att anmäla via e-post.

GLÖM INTE att skicka in årsrapport och verksamhetsberättelse till såväl distrikt som förbund. Förbundet betalar ut en användbar ersättning till alla klubbar som årsrapporterar.
Klubbar som inte årsrapporterar riskerar att läggas ned.
Blanketter har ni fått via mejl från förbundet – om inte v.g. kontakta distriktskontoret.
Distriktskontorets adress: Skånes distrikt av MHF Ungdom
c/o Per-Inge Jansson
Doktorsgatan 12 E
262 52 Ängelholm
pijansson56@gmail.com
VÄLKOMNA !!!

Ängelholm 2016-01-30
Andreas Gustafsson
UDO

%d bloggare gillar detta: